19 May 2012


    SELAMAT HARI GURU 2012GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA
புத்தாக்க ஆசிரியர் கல்வி உறுமாற்றத்தை உருவாக்குபவர்

                                                  Barisan guru SJK(T) Ladang Gadek